Κέντρο Υγείας και Περίθαλψης

Κέντρο Υγείας και Περίθαλψης

Διεθνές Δίκτυο Υγείας

Αρχική Σελίδα  /   Έλεγχος Βάρους
Weight Control Your weight control is a balancing act, and calories are part of that equation. Fad diets may promise you that counting carbs or eating a mountain of grapefruit will make the pounds drop off. But when it comes to weight loss, it's calories that count. Weight loss comes down to burning more calories that you take in. You can do that by reducing extra calories from food and beverages and increasing calories burned through physical activity.

Once you understand that equation, you're ready to set your weight-loss goals and make a plan for reaching them. Remember, you don't have to do it alone. Talk to your doctor, family and friends for support. Also, plan smart: Anticipate how you'll handle situations that challenge your resolve and the inevitable minor setbacks.

If you have serious health problems because of your weight, your doctor may suggest weight-loss surgery or medications for you. In this case, you and your doctor will need to thoroughly discuss the potential benefits and the possible risks. 

Νέα Υγειονομικής Περίθαλψης

How to Stop Feeling Lonely in a Relationship

Posted on Friday, April 16, 2021

Even if you’re part of a couple, you may still feel lonely from time to time. Here’s how to spot the signs of trouble and what to do.

Doctor Surrenders License After Ohio Sex Abuse Scandal

Posted on Friday, April 16, 2021

Ted W. Grace, MD, a doctor implicated in the Ohio State University sex abuse scandal dating back decades, has surrendered his license to practice medicine and surgery in the state of Ohio.

Dealing With Anxiety at Work

Posted on Friday, April 16, 2021

Having anxiety at work can interfere with your career. Learn about the signs and causes of workplace anxiety, and try some of these doctor-recommended tips.

Έλεγχος Βάρους
comments powered by Disqus